Lichaam en Geest

Obesitas

Ieder jaar opnieuw wordt een groot aantal nieuwe gevallen met zwaarlijvigheid of obesitas vastgesteld. De voorbije 20 jaar wordt zelfs een grote piek van het aantal gevallen vastgesteld. De aandoening is zelfs in die mate toegenomen dat er tegenwoordig reeds wordt gesproken van een heuse epidemie.

Een extra verontrustend feit is dat obesitas ook niet alleen blijkt toe te nemen bij volwassenen, maar ook bij kinderen. Er kunnen tal van verschillende factoren aan de basis liggen van deze aandoening, maar in het gros van de gevallen gaat het steeds om te vet eten (in combinatie met) alsook om te weinig lichaamsbeweging. Daarnaast kan ook erfelijkheid een rol spelen net als het niet correct functioneren van de schildklier. Tegenwoordig bestaan er verschillende behandelingen voor de aandoening die een goede oplossing bieden en dat niet alleen op korte, maar ook op lange termijn. Wil je graag meer te weten komen of wat obesitas precies is en hoe het kan worden behandeld? Lees dan snel verder en kom er alles over te weten!

Wat is Obesitas?

Iedere dag opnieuw eten we een bepaalde hoeveelheid calorieën, dat is op zich natuurlijk heel normaal. Echter, wanneer het aantal calorieën dat we innemen stelselmatig groter is en blijft dan de hoeveelheid die we terug verbruiken, dan kan er overdreven vetophoping in het lichaam ontstaan. Het gevolg is niet alleen een zeer omvangrijk lichaam welke zorgt voor de nodige psychologische en sociale problemen, daarnaast vormt permanente zwaarlijvigheid of obesitas een aanzienlijk risico voor jouw gezondheid.

Door deze aandoening wordt immers niet alleen de stofwisseling, maar ook de werking van de organen verstoord. Het grootste probleem met obesitas is een oplossing vinden die op lange termijn gunstige effecten vertoont. Op korte termijn worden doorgaans zeer gunstige resultaten geboekt met de behandelingen, maar het is vooral belangrijk om de goede lijn op lange termijn door te kunnen trekken en laat daar nu juist de moeilijkheid van obesitas in schuil gaan.

Is obesitas verwant met BMI?

Veel mensen die met de aandoening obesitas te maken krijgen weten het niet, maar er is wel degelijk een logisch verband met de zogenaamde body mass index. Binnen de BMI is er sprake van vier verschillende groepen. Hoe hoger de getallen van de groep waarin je komt te zitten, des te groter wordt het risico op overgewicht.

Zwaarlijvigheid

Zwaarlijvigheid

Over het algemeen wordt gesteld dat een BMI tussen de 18,5 en 25 perfect normaal is. Van zodra je er onder gaat heb je te kampen met overgewicht. Valt je lichaamsgewicht in de groepen 25 tot 30 of 30 tot 40, dan heb je helaas te maken met overgewicht. Er is sprake van obesitas wanneer je BMI permanent tussen de 30 en de 40 bedraagt. Een dergelijke BMI zorgt overigens voor een direct gevaar voor de gezondheid van de persoon in kwestie, dus een spoedige oplossing is wenselijk. In ieder geval mag het duidelijk zijn dat er zeker en vast een direct verband bestaat tussen de BMI en eventuele obesitas.

Gevolgen van obesitas

Obesitas is een gevaarlijkere aandoening dan veel mensen denken. Deze vorm van extreme zwaarlijvigheid kan immers heel wat nare gevolgen veroorzaken. Wetenschappelijk werden bijvoorbeeld reeds verbanden aangetoond tussen obesitas en met name hart- en vaatziekten, maag- en darmziekten, slaapapneu en een verminderde vruchtbaarheid bij vrouwen. Daarnaast lopen mensen met obesitas ook een structureel groter risico om op een bepaald ogenblik diabetes type 2 te krijgen.

Uiteraard beperken de gevolgen van obesitas zich niet uitsluitend tot het medische segment. Mensen die met overgewicht te maken krijgen vinden zichzelf bijvoorbeeld vaak ook lelijk en ondervinden de nodige moeite om een partner te vinden. In ieder geval mag het duidelijk zijn dat de gevolgen van obesitas absoluut niet onderschat mogen worden, vooral niet wanneer de aandoening bijvoorbeeld reeds op jonge leeftijd wordt vastgesteld.

Oorzaken obesitas

Het is algemeen bekend dat de hoeveelheid calorieën die we innemen essentieel is voor de vorming van ons lichaam. Bij mensen met overgewicht is het aantal ingenomen calorieën steevast groter dan het aantal calorieën dat verbruikt wordt. Wanneer dit slechts gedurende een bepaalde periode het geval is vormt dat op zich nog geen groot probleem. Blijft het aantal ingenomen calorieën echter groter dan het aantal dat wordt verbruikt, dan ontstaat er permanente zwaarlijvigheid of obesitas.

Vaak wordt gesuggereerd dat er ook andere mogelijke oorzaken voor te vinden zijn zoals erfelijkheid of het niet correct functioneren van de schildklier, maar deze factoren vormen zelden de belangrijkste oorzaak. Te vet eten en vooral te weinig lichaamsbeweging vormen dan ook doorgaans altijd de basis voor het ontstaan van overgewicht. Het is daarnaast een algemeen misverstand dat obesitas uitsluitend voor komt bij volwassenen. Ook steeds meer kinderen krijgen met deze levensgevaarlijke en chronische aandoening te maken. Dat het aantal gevallen van obesitas bij kinderen in stijgende lijn gaat is niet zo verwonderlijk. De meeste kinderen brengen tegenwoordig immers meer tijd door voor de computer en de televisie dan dat ze nog aan sport doen of gewoon buiten spelen. In ieder geval en in het bijzonder voor kinderen is voldoende lichaamsbeweging absoluut essentieel.

Behandeling obesitas

Er bestaan tegenwoordig verschillende behandelingen die geschikt zijn voor mensen met obesitas. Vaak wordt ook een combinatie van diverse therapieën voorgesteld. Zo is het vaak noodzakelijk dat de patiënt op een strikt dieet wordt geplaatst, maar daarnaast worden doorgaans ook medicijnen toegediend en wordt er een programma met oefeningen op vlak van lichaamsbeweging opgemaakt.

Het probleem met het behandelen van obesitas is vooral dat er op korte termijn vaak goede resultaten geboekt kunnen worden, maar dat deze op lange termijn onvoldoende doeltreffend blijken. Voor veel patiënten die te maken hebben met obesitas is bijvoorbeeld het bewegingsschema veel te zwaar waardoor ze na enige tijd en wanneer ze reeds behoorlijk wat kilo’s zijn afgevallen de moed verliezen. Het zogenaamde jojo-effect is dan ook vaak een grote boosdoener bij mensen die te maken hebben met obesitas. Wil je de aandoening echt grondig behandelen, dan zal je verplicht zijn om je levensstijl grondig om te gooien en in ieder geval gezonder te gaan leven, ook op lange termijn.