Lichaam en Geest

BMI berekenen

Wanneer mensen met onder- of overgewicht te maken dreigen te krijgen, dan wordt dat doorgaans steeds bepaald aan de hand van de zogenaamde Body Mass Index (afgekort de BMI). Het is bijzonder belangrijk voor mensen om zo vroeg mogelijk vast te kunnen stellen dat ze lijden aan overgewicht. Op deze manier kan men meteen ingrijpen waar nodig en kan de levensstijl worden aangepast om op die manier het overgewicht tegen te gaan. Ook bij mensen die lijden aan ondergewicht is de BMI essentieel om de aandoening op te kunnen lossen.

Wat is BMI?

Concreet wordt de BMI berekend op basis van de verhouding tussen lengte en gewicht. Het spreekt immers voor zich dat iemand van 1 meter 60 minder moet wegen om gevaar te lopen voor overgewicht dan iemand die bijvoorbeeld 1 meter 80 groot is. Het is opvallend dat er tot op vandaag eigenlijk nog vrij veel discussie bestaat met betrekking tot het nut van de BMI. In principe is het namelijk zeer gevaarlijk om deze toe te passen op een individu zonder de persoon in kwestie in het echt te zien.

Er wordt bij het berekenen van de BMI immers geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de verhouding van spier-, bot- en vetweefsel. Iemand die in principe teveel kilo’s heeft, maar waarbij de overbodige kilo’s worden veroorzaakt door spieren kampt per definitie namelijk met overgewicht, maar in de praktijk is dat uiteraard niet het geval. Het mag nu reeds duidelijk zijn dat de BMI dus lang niet altijd een sluitende oplossing biedt voor het berekenen van mogelijk overgewicht.

Hoe BMI berekenen?

Hoewel de BMI bij iedereen wel bekend in de oren klinkt is het nog lang niet voor iedereen duidelijk hoe deze nu precies wordt berekend. Eigenlijk is de formule nochtans niet zo moeilijk. Om je BMI te berekenen heb je om te beginnen twee verschillende waardes nodig, namelijk je lengte en je gewicht. Vervolgens deel je, je gewicht door het kwadraat van je lengte (in meter).

Tip: Op deze pagina kan je een eenvoudige tool terugvinden om je BMI te berekenen

We gieten de formule even in een voorbeeld. Stel, een persoon weegt 90 kilo en is 1,73 meter groot.
We delen dan dus de 90 kilo door 1,73 x 1,73 = 2,99. Met andere woorden, 90 gedeeld door 2,99 is gelijk aan ongeveer 30 kilo. Dat wil uiteraard niet zeggen dat je slechts 30 kilo mag wegen. Binnen het principe van de BMI maken we een onderscheid tussen vier “groepen”:

  • Wie een BMI heeft tussen 10 en 18,5 heeft te kampen met ondergewicht.
  • Een gezonde BMI ligt tussen de 18,5 en 25.
  • Heb je een BMI tussen de 25 en de 30, dan heb je te kampen met een licht overgewicht. Je bent dan te zwaar, maar het overgewicht zal geen directe invloed hebben op je gezondheidssituatie.
  • Tenslotte is er nog de groep met een BMI tussen 30 en 40 die lijdt aan overgewicht met onmiddellijk gevaar voor de gezondheid.

Hoe moet je deze gegevens interpreteren

Wat is nu het nut om de BMI te berekenen? Zoals eerder reeds aangegeven is het berekenen van je BMI op zich best nuttig, maar is het wel belangrijk om de uitkomst van de berekening in het juiste perspectief te plaatsen. Probeer bijvoorbeeld ook altijd te berekenen hoeveel spiermassa je hebt. Spieren kunnen immers eveneens een behoorlijk gewicht veroorzaken, maar dergelijk gewicht wordt nooit meegerekend bij het bepalen van overgewicht. In principe is het dus vooral het vetpercentage die voor jou belangrijk is.

Alternatieven op BMI?

Door de jaren heen zijn verschillende mogelijke alternatieven verschenen voor de BMI. Eén van de bekendste en misschien ook wel belangrijkste alternatieven is de ABSI, voluit “A Body Shape Index”. Bij deze berekening wordt er zoals de naam reeds laat vermoeden geen rekening gehouden met het gewicht van de persoon in kwestie, maar wordt er gekeken naar de lichaamsvorm. Op basis van die vorm wordt bepaald of de persoon in kwestie een teveel aan vet heeft of niet.

Tot dusver staat dit onderzoek echter nog in haar kinderschoenen, maar wetenschappers verwachten (eventueel in combinatie met de BMI) op deze manier toch een grondiger en vooral correcter beeld te kunnen scheppen van de fysieke ingesteldheid van het menselijk lichaam. Het zal waarschijnlijk wel nog enige tijd duren voor de metingen middels het ABSI principe correct uitgevoerd zullen kunnen worden.

Video: BMI uitleg