Lichaam en Geest

BMI Berekenen tool

Wanneer er gedacht word aan overgewicht of ondergewicht kan dit geconstateerd worden met behulp van de Body Mass Index (BMI). De BMI geeft met een berekening weer of e overgewicht of ondergewicht is bij een persoon. Dit wordt gedaan aan de hand va een formule waarbij er gekeken wordt naar de lengte van de persoon en het gewicht van de persoon die de BMI wil berekenen. De formule van de BMI en de uitkomst van de Body Mass Index geeft een betrouwbare indruk van het lichaamsgewicht.

Op de BMI is ook veel kritiek omdat er geen rekening wordt gehouden met het lichaamsvet en het voedingspatroon van de persoon. Het berekenen van overgewicht of ondergewicht via de BMI methode is een eenvoudige berekening die overal uitgevoerd kan worden.

De BMI is een hulpmiddel om het overgewicht of ondergewicht vast te stellen. Het kan niet gebruikt worden voor het geven van een diagnose. Voor het geven van een diagnose zijn meerdere factoren nodig zoals het eetpatroon, lichaamsbeweging en gezondheidsfactoren van de persoon die een diagnose over het gewicht wil hebben.


The BMI is determined with the formula body weight divided by body height in meter to square. To make it easy for visitor of your homepage to calculate the Body Mass Index (BMI), use the Free BMI Gadget/BMI-Club for your web page . Please take also a look at Body Mass Index (BMI) Origin.
Thank you for using the BMI calculator of BMI-Club.

Wat betekend de BMI waarde:
BMI lager dan 20 = ondergewicht
BMI tussen de 20 en 25 = gezond gewicht
BMI tussen de 25 en 27 = lichtelijk overgewicht
BMI tussen de 27 en 30 = matig overgewicht
BMI boven de 30 = ernstig overgewicht

Hoe bereken je de BMI?
De Body Mass Index wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van de lengte in meters van het lichaam. Is het lichaamsgewicht van een persoon bijvoorbeeld 65 kilo en de lengte van het lichaam is 1.65 meter, is de BMI 24! Het getal dat berekend is geeft een schatting van het gezondheidsrisico van de persoon die het berekend. Komt de BMI onder de 18,5 dan is er sprake van onder gewicht, komt de BMI boven de 30 uit dan is er sprake van overgewicht.